Slotservice Jos Fuchs sloten

Home Gamma Geschiedenis Fotografie
Offerteaanvraag Bestelling Gastenboek Privacy

 

 

 

 

 

 

Last update
26-Sep-2010

 

 

Privacy

Garantie en aansprakelijkheid

De internetsite van de firma Slotservice werd uitsluitend ontwikkeld met het oog op het verstrekken van informatie aangaande haar onderneming en de producten en diensten die ze aanbiedt. Deze website bevat geen aanbiedingen in de juridische zin.

De informatie gepubliceerd op de internetsite werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Slotservice. Dit biedt u echter geen waarborg op de accuraatheid ervan in alle omstandigheden. Slotservice kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou ontstaan door het directe of indirecte gebruik van de diensten op haar website.

Slotservice behoudt zich het recht om op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht informatie op de website toe te voegen, aan te passen of weg te halen. Daarom is het raadzaam om ook deze pagina regelmatig te raadplegen als u de Slotservice internetsite bezoekt.

Slotservice kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies of schade, direct of indirect, veroorzaakt op om het even welke manier of voor om het even welke reden door uw gebruik van informatie en materiaal voorzien op de website.

Slotservice stelt alles in het werk om een goede beschikbaarheid van de continudiensten te verzekeren. Zij kan echter niet garanderen dat de website op elk ogenblik toegankelijk zal zijn of er zich geen storing of onderbreking van de dienst zal voordoen. In geen geval kan Slotservice aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke storingen of onderbrekingen.
Slotservice garandeert niet dat informatie, software of andere items toegankelijk via haar website vrij zijn van virussen of andere kwaadaardige componenten.

Via de links aanwezig op haar website verschaft Slotservice toegang tot andere internetsites die niet door haar onderhouden worden. Deze externe internetsites bevatten informatie opgesteld, gepubliceerd, onderhouden of anders hierop geplaatst door organisaties of entiteiten onafhankelijk van Slotservice. De firma Slotservice is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en garandeert niet dat deze sites vrij zijn van virussen of andere kwaadaardige componenten. Slotservice aanvaardt, onderschrijft of certificeert in geen geval informatie, software en andere items beschikbaar op deze externe sites of via links aanwezig op deze sites.

Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten

Slotservice, Molenstraat 60, te 3740 Bilzen geeft aan de bezoekers van haar website geen toestemming tot het kopiëren van de verstrekte informatie voor hun persoonlijk gebruik, reproductie of verspreiding voor commerciële doeleinden of waarvan de finaliteit veranderd is. Slotservice behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de website en op de ter beschikking gestelde informatie. Het auteursrecht, het gebruik van de handelsnaam, van het merk of van de logo’s van Slotservice zijn ook wettelijk beschermd.

U kan steeds een e-mail sturen onder vermelding van uw naam en voornaam naar fuchsjos@msn.com 

Wijzigingen in het privacybeleid

Slotservice behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit privacybeleid regelmatig te wijzigen zodat deze overeenstemmen met de richtlijnen en betere beveiliging bieden van uw gegevens. Wijzigingen in dit beleid worden duidelijk aangegeven op deze website. Wijzigingen in dit beleid hebben geen terugwerkende kracht. De gegevens die door ons zijn verzameld, worden behandeld volgens de voorwaarden van het beleid dat van kracht was op het moment dat de gegevens werden verzameld.

Toekenning van bevoegdheid

Voor elk geschil waartoe deze site aanleiding zou kunnen geven, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken en gerechtshoven van Hasselt in België. De Belgische wetgeving is van toepassing.


© Created & powered by Chinju Webdesign